BÁO GIÁ THÉP TRÒN ĐẶC S45C BÁO GIÁ THÉP TRÒN ĐẶC S45C Thị trường sắt thép chế tạo cuối năm có nhiều biến động. Công ty thép Việt Hàn với xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép tròn S45C, C45 mới nhất
 
S000101 THÉP TRÒN ĐẶC Số lượng: 1 cái


  •  
  • BÁO GIÁ THÉP TRÒN ĐẶC S45C

  • Đăng ngày 11-11-2019 08:11:38 AM - 4491 Lượt xem
  • Thị trường sắt thép chế tạo cuối năm có nhiều biến động. Công ty thép Việt Hàn với xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép tròn S45C, C45 mới nhất
     


STT TÊN VẬT TƯ
(Description)
QUY CÁCH
(Dimension)
ĐVT  Khối lượng/cây   Khối lượng/m  Đơn giá/kg
VAT
1 Thép Tròn Đặc phi 14 Ø 14 x 6000 mm Cây                7.3                  1.21 14,500
2 Thép Tròn Đặc phi 15 Ø 15 x 6000 mm Cây                8.3                  1.39 14,500
3 Thép Tròn Đặc phi 16 Ø 16 x 6000 mm Cây                9.5                  1.58 14,500
4 Thép Tròn Đặc phi 17 Ø 17 x 6000 mm Cây               10.7                  1.78 14,500
5 Thép Tròn Đặc phi 18 Ø 18 x 6000 mm Cây               12.0                  2.00 14,500
6 Thép Tròn Đặc phi 19 Ø 19 x 6000 mm Cây               13.4                  2.23 14,500
7 Thép Tròn Đặc phi 20 Ø 20 x 6000 mm Cây               14.8                  2.47 14,500
8 Thép Tròn Đặc phi 21 Ø 21 x 6000 mm Cây               16.3                  2.72 14,500
9 Thép Tròn Đặc phi 22 Ø 22 x 6000 mm Cây               17.9                  2.99 14,500
10 Thép Tròn Đặc phi 24 Ø 24 x 6000 mm Cây               21.3                  3.55 14,500
11 Thép Tròn Đặc phi 25 Ø 25 x 6000 mm Cây               23.1                  3.86 14,500
12 Thép Tròn Đặc phi 26 Ø 26 x 6000 mm Cây               25.0                  4.17 14,500
13 Thép Tròn Đặc phi 27 Ø 27 x 6000 mm Cây               27.0                  4.50 14,500
14 Thép Tròn Đặc phi 28 Ø 28 x 6000 mm Cây               29.0                  4.84 14,500
15 Thép Tròn Đặc phi 29 Ø 29 x 6000 mm Cây               31.1                  5.19 14,500
16 Thép Tròn Đặc phi 30 Ø 30 x 6000 mm Cây               33.3                  5.55 14,500
17 Thép Tròn Đặc phi 32 Ø 32 x 6000 mm Cây               37.9                  6.32 14,500
18 Thép Tròn Đặc phi 34 Ø 34 x 6000 mm Cây               42.8                  7.13 14,500
19 Thép Tròn Đặc phi 35 Ø 35 x 6000 mm Cây               45.3                  7.56 14,500
20 Thép Tròn Đặc phi 36 Ø 36 x 6000 mm Cây               48.0                  7.99 14,500
21 Thép Tròn Đặc phi 37 Ø 37 x 6000 mm Cây               50.7                  8.44 14,500
22 Thép Tròn Đặc phi 38 Ø 38 x 6000 mm Cây               53.4                  8.91 14,500
23 Thép Tròn Đặc phi 39 Ø 39 x 6000 mm Cây               56.3                  9.38 14,500
24 Thép Tròn Đặc phi 40 Ø 40 x 6000 mm Cây               59.2                  9.87 14,500
25 Thép Tròn Đặc phi 41 Ø 41 x 6000 mm Cây               62.2                10.37 14,500
26 Thép Tròn Đặc phi 42 Ø 42 x 6000 mm Cây               65.3                10.88 14,500
27 Thép Tròn Đặc phi 43 Ø 43 x 6000 mm Cây               68.4                11.41 14,500
28 Thép Tròn Đặc phi 44 Ø 44 x 6000 mm Cây               71.7                11.94 14,500
29 Thép Tròn Đặc phi 45 Ø 45 x 6000 mm Cây               74.9                12.49 14,500
30 Thép Tròn Đặc phi 46 Ø 46 x 6000 mm Cây               78.3                13.05 14,500
31 Thép Tròn Đặc phi 47 Ø 47 x 6000 mm Cây               81.8                13.63 14,500
32 Thép Tròn Đặc phi 48 Ø 48 x 6000 mm Cây               85.3                14.21 14,500
33 Thép Tròn Đặc phi 49 Ø 49 x 6000 mm Cây               88.9                14.81 14,500
34 Thép Tròn Đặc phi 50 Ø 50 x 6000 mm Cây               92.5                15.42 14,500
35 Thép Tròn Đặc phi 51 Ø 51 x 6000 mm Cây               96.3                16.04 14,800
36 Thép Tròn Đặc phi 52 Ø 52 x 6000 mm Cây             100.1                16.68 14,800
37 Thép Tròn Đặc phi 53 Ø 53 x 6000 mm Cây             104.0                17.33 14,800
38 Thép Tròn Đặc phi 54 Ø 54 x 6000 mm Cây             107.9                17.99 14,800
39 Thép Tròn Đặc phi 55 Ø 55 x 6000 mm Cây             112.0                18.66 14,800
40 Thép Tròn Đặc phi 56 Ø 56 x 6000 mm Cây             116.1                19.34 14,800
41 Thép Tròn Đặc phi 57 Ø 57 x 6000 mm Cây             120.2                20.04 14,800
42 Thép Tròn Đặc phi 58 Ø 58 x 6000 mm Cây             124.5                20.75 14,800
43 Thép Tròn Đặc phi 59 Ø 59 x 6000 mm Cây             128.8                21.47 14,800
44 Thép Tròn Đặc phi 60 Ø 60 x 6000 mm Cây             133.2                22.21 14,800
45 Thép Tròn Đặc phi 61 Ø 61 x 6000 mm Cây             137.7                22.95 14,800
46 Thép Tròn Đặc phi 62 Ø 62 x 6000 mm Cây             142.3                23.71 14,800
47 Thép Tròn Đặc phi 63 Ø 63 x 6000 mm Cây             146.9                24.48 14,800
48 Thép Tròn Đặc phi 64 Ø 64 x 6000 mm Cây             151.6                25.27 14,800
49 Thép Tròn Đặc phi 65 Ø 65 x 6000 mm Cây             156.4                26.06 14,800
50 Thép Tròn Đặc phi 66 Ø 66 x 6000 mm Cây             161.2                26.87 14,800
51 Thép Tròn Đặc phi 67 Ø 67 x 6000 mm Cây             166.1                27.69 14,800
52 Thép Tròn Đặc phi 68 Ø 68 x 6000 mm Cây             171.1                28.52 14,800
53 Thép Tròn Đặc phi 69 Ø 69 x 6000 mm Cây             176.2                29.37 14,800
54 Thép Tròn Đặc phi 70 Ø 70 x 6000 mm Cây             181.4                30.23 14,800
55 Thép Tròn Đặc phi 71 Ø 71 x 6000 mm Cây             186.6                31.10 14,800
56 Thép Tròn Đặc phi 72 Ø 72 x 6000 mm Cây             191.9                31.98 14,800
57 Thép Tròn Đặc phi 73 Ø 73 x 6000 mm Cây             197.2                32.87 14,800
58 Thép Tròn Đặc phi 74 Ø 74 x 6000 mm Cây             202.7                33.78 14,800
59 Thép Tròn Đặc phi 75 Ø 75 x 6000 mm Cây             208.2                34.70 14,800
60 Thép Tròn Đặc phi 76 Ø 76 x 6000 mm Cây             213.8                35.63 14,800
61 Thép Tròn Đặc phi 77 Ø 77 x 6000 mm Cây             219.4                36.57 14,800
62 Thép Tròn Đặc phi 78 Ø 78 x 6000 mm Cây             225.2                37.53 14,800
63 Thép Tròn Đặc phi 79 Ø 79 x 6000 mm Cây             231.0                38.50 14,800
64 Thép Tròn Đặc phi 80 Ø 80 x 6000 mm Cây             236.9                39.48 14,800
65 Thép Tròn Đặc phi 81 Ø 81 x 6000 mm Cây             242.8                40.47 14,800
66 Thép Tròn Đặc phi 82 Ø 82 x 6000 mm Cây             248.9                41.48 14,800
67 Thép Tròn Đặc phi 83 Ø 83 x 6000 mm Cây             255.0                42.50 14,800
68 Thép Tròn Đặc phi 84 Ø 84 x 6000 mm Cây             261.2                43.53 14,800
69 Thép Tròn Đặc phi 85 Ø 85 x 6000 mm Cây             267.4                44.57 14,800
70 Thép Tròn Đặc phi 86 Ø 86 x 6000 mm Cây             273.7                45.62 14,800
71 Thép Tròn Đặc phi 87 Ø 87 x 6000 mm Cây             280.1                46.69 14,800
72 Thép Tròn Đặc phi 88 Ø 88 x 6000 mm Cây             286.6                47.77 14,800
73 Thép Tròn Đặc phi 89 Ø 89 x 6000 mm Cây             293.2                48.86 14,800
74 Thép Tròn Đặc phi 90 Ø 90 x 6000 mm Cây             299.8                49.97 14,800
75 Thép Tròn Đặc phi 91 Ø 91 x 6000 mm Cây             306.5                51.08 14,800
76 Thép Tròn Đặc phi 92 Ø 92 x 6000 mm Cây             313.3                52.21 14,800
77 Thép Tròn Đặc phi 93 Ø 93 x 6000 mm Cây             320.1                53.35 14,800
78 Thép Tròn Đặc phi 94 Ø 94 x 6000 mm Cây             327.0                54.51 14,800
79 Thép Tròn Đặc phi 95 Ø 95 x 6000 mm Cây             334.0                55.67 14,800
80 Thép Tròn Đặc phi 96 Ø 96 x 6000 mm Cây             341.1                56.85 14,800
81 Thép Tròn Đặc phi 97 Ø 97 x 6000 mm Cây             348.2                58.04 14,800
82 Thép Tròn Đặc phi 98 Ø 98 x 6000 mm Cây             355.5                59.24 14,800
83 Thép Tròn Đặc phi 99 Ø 99 x 6000 mm Cây             362.7                60.46 14,800
84 Thép Tròn Đặc phi 100 Ø 100 x 6000 mm Cây             370.1                61.69 16,800
85 Thép Tròn Đặc phi 105 Ø 105 x 6000 mm Cây             408.0                68.01 16,800
86 Thép Tròn Đặc phi 110 Ø 110 x 6000 mm Cây             447.8                74.64 16,800
87 Thép Tròn Đặc phi 115 Ø 115 x 6000 mm Cây             489.5                81.58 16,800
88 Thép Tròn Đặc phi 120 Ø 120 x 6000 mm Cây             533.0                88.83 16,800
89 Thép Tròn Đặc phi 125 Ø 125 x 6000 mm Cây             578.3                96.38 16,800
90 Thép Tròn Đặc phi 130 Ø 130 x 6000 mm Cây             625.5              104.25 16,800
91 Thép Tròn Đặc phi 135 Ø 135 x 6000 mm Cây             674.5              112.42 16,800
92 Thép Tròn Đặc phi 140 Ø 140 x 6000 mm Cây             725.4              120.90 16,800
93 Thép Tròn Đặc phi 145 Ø 145 x 6000 mm Cây             778.2              129.69 16,800
94 Thép Tròn Đặc phi 150 Ø 150 x 6000 mm Cây             832.8              138.79 16,800
95 Thép Tròn Đặc phi 155 Ø 155 x 6000 mm Cây             889.2              148.20 16,800
96 Thép Tròn Đặc phi 160 Ø 160 x 6000 mm Cây             947.5              157.91 16,800
97 Thép Tròn Đặc phi 165 Ø 165 x 6000 mm Cây          1,007.6              167.94 16,800
98 Thép Tròn Đặc phi 170 Ø 170 x 6000 mm Cây          1,069.6              178.27 16,800
99 Thép Tròn Đặc phi 175 Ø 175 x 6000 mm Cây          1,133.5              188.91 16,800
100 Thép Tròn Đặc phi 180 Ø 180 x 6000 mm Cây          1,199.2              199.86 16,800
101 Thép Tròn Đặc phi 185 Ø 185 x 6000 mm Cây          1,266.7              211.12 16,800
102 Thép Tròn Đặc phi 190 Ø 190 x 6000 mm Cây          1,336.1              222.68 16,800
103 Thép Tròn Đặc phi 195 Ø 195 x 6000 mm Cây          1,407.4              234.56 16,800
104 Thép Tròn Đặc phi 200 Ø 200 x 6000 mm Cây          1,480.4              246.74 16,800
105 Thép Tròn Đặc phi 205 Ø 205 x 6000 mm Cây          1,555.4              259.23 17,500
106 Thép Tròn Đặc phi 210 Ø 210 x 6000 mm Cây          1,632.2              272.03 17,500
107 Thép Tròn Đặc phi 215 Ø 215 x 6000 mm Cây          1,710.8              285.14 17,500
108 Thép Tròn Đặc phi 220 Ø 220 x 6000 mm Cây          1,791.3              298.56 17,500
109 Thép Tròn Đặc phi 225 Ø 225 x 6000 mm Cây          1,873.7              312.28 17,500
110 Thép Tròn Đặc phi 230 Ø 230 x 6000 mm Cây          1,957.9              326.32 17,500
111 Thép Tròn Đặc phi 235 Ø 235 x 6000 mm Cây          2,043.9              340.66 17,500
112 Thép Tròn Đặc phi 240 Ø 240 x 6000 mm Cây          2,131.8              355.31 17,500
113 Thép Tròn Đặc phi 245 Ø 245 x 6000 mm Cây          2,221.6              370.27 17,500
114 Thép Tròn Đặc phi 250 Ø 250 x 6000 mm Cây          2,313.2              385.53 18,000
115 Thép Tròn Đặc phi 255 Ø 255 x 6000 mm Cây          2,406.7              401.11 18,000
116 Thép Tròn Đặc phi 260 Ø 260 x 6000 mm Cây          2,502.0              416.99 18,000
117 Thép Tròn Đặc phi 265 Ø 265 x 6000 mm Cây          2,599.1              433.19 18,000
118 Thép Tròn Đặc phi 270 Ø 270 x 6000 mm Cây          2,698.1              449.69 18,000
119 Thép Tròn Đặc phi 280 Ø 280 x 6000 mm Cây          2,901.7              483.61 18,000
120 Thép Tròn Đặc phi 285 Ø 285 x 6000 mm Cây          3,006.2              501.04 18,000
121 Thép Tròn Đặc phi 290 Ø 290 x 6000 mm Cây          3,112.6              518.77 18,000
122 Thép Tròn Đặc phi 295 Ø 295 x 6000 mm Cây          3,220.9              536.82 19,500
123 Thép Tròn Đặc phi 300 Ø 300 x 6000 mm Cây          3,331.0              555.17 19,500
124 Thép Tròn Đặc phi 310 Ø 310 x 6000 mm Cây          3,556.8              592.80 19,500
125 Thép Tròn Đặc phi 315 Ø 315 x 6000 mm Cây          3,672.4              612.07 19,500
126 Thép Tròn Đặc phi 320 Ø 320 x 6000 mm Cây          3,789.9              631.66 19,500
127 Thép Tròn Đặc phi 330 Ø 330 x 6000 mm Cây          4,030.5              671.75 19,500
128 Thép Tròn Đặc phi 335 Ø 335 x 6000 mm Cây          4,153.6              692.26 19,500
129 Thép Tròn Đặc phi 340 Ø 340 x 6000 mm Cây          4,278.5              713.08 19,500
130 Thép Tròn Đặc phi 345 Ø 345 x 6000 mm Cây          4,405.3              734.21 19,500
131 Thép Tròn Đặc phi 350 Ø 350 x 6000 mm Cây          4,533.9              755.65 19,500
132 Thép Tròn Đặc phi 355 Ø 355 x 6000 mm Cây          4,664.3              777.39 23,000
133 Thép Tròn Đặc phi 360 Ø 360 x 6000 mm Cây          4,796.7              799.44 23,000
134 Thép Tròn Đặc phi 370 Ø 370 x 6000 mm Cây          5,066.8              844.47 23,000
135 Thép Tròn Đặc phi 380 Ø 380 x 6000 mm Cây          5,344.4              890.74 23,000
136 Thép Tròn Đặc phi 390 Ø 390 x 6000 mm Cây          5,629.4              938.23 23,000
137 Thép Tròn Đặc phi 395 Ø 395 x 6000 mm Cây          5,774.7              962.45 23,000
138 Thép Tròn Đặc phi 400 Ø 400 x 6000 mm Cây          5,921.8              986.97 23,000
139 Thép Tròn Đặc phi 420 Ø 420 x 6000 mm Cây          6,528.8           1,088.13 30,000
140 Thép Tròn Đặc phi 430 Ø 430 x 6000 mm Cây          6,843.4           1,140.56 30,000
141 Thép Tròn Đặc phi 450 Ø 450 x 6000 mm Cây          7,494.8           1,249.13 30,000
136 Thép Tròn Đặc phi 460 Ø 460 x 6000 mm Cây          7,831.6           1,305.26 30,000
137 Thép Tròn Đặc phi 470 Ø 470 x 6000 mm Cây          8,175.8           1,362.63 30,000
138 Thép Tròn Đặc phi 480 Ø 480 x 6000 mm Cây          8,527.4           1,421.23 30,000
139 Thép Tròn Đặc phi 490 Ø 490 x 6000 mm Cây          8,886.4           1,481.06 30,000
140 Thép Tròn Đặc phi 500 Ø 500 x 6000 mm Cây          9,252.8           1,542.13 30,000
141 Thép Tròn Đặc phi 520 Ø 520 x 6000 mm Cây        10,007.8           1,667.97 30,000
137 Thép Tròn Đặc phi 550 Ø 550 x 6000 mm Cây        11,195.9           1,865.98 30,000
138 Thép Tròn Đặc phi 560 Ø 560 x 6000 mm Cây        11,606.7           1,934.45 30,000
139 Thép Tròn Đặc phi 600 Ø 600 x 6000 mm Cây        13,324.0           2,220.67 30,000
140 Thép Tròn Đặc phi 650 Ø 650 x 6000 mm Cây        15,637.2           2,606.20 30,000

Ngoài ra, công ty chúng tôi còn cung cấp các loại thép tròn chế tạo máy
1. Dòng sản phầm carbon thông thường: thép tròn S10c, Thép tròn S15C, thép tròn đặc S20C, thép tròn đặc S25C, thép tròn đặc S45C, thép tròn đặc S48C, thép tròn đặc S50C, thép tròn đặc S55C
2. Dòng thép tròn hợp kim chrome (crom): thép tròn đặc SCr415, Thép tròn đặc SCr420, Thép tròn đặc SCr435, Thép tròn đặc SCr440, thép tròn đặc SCr445, thép tròn đặc 20X, thép tròn đặc 40X, ...
3. Thép tròn đặc hợp kim Crom - Molip: thép tròn SCM420, thép tròn đặc SCM435, thép tròn đặc SCM440, thép tròn đặc 4140, thép tròn đặc 42CrMo4...
4. Thép tròn đặc hợp kim Crom - Molip- Niken: Thép tròn đặc SNCM420, thép tròn đặc SNCM439..
5. Thép tròn đặc hợp carbon cao - Crom: thép tròn đặc SUJ2, 
6. Thép tròn đặc chế tạo máy SKD11, SKD61, SK5....
Với nguồn gốc xuất xứ đa dạng: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Châu Âu...
Nhà sản xuất uy tín trên thế giới: Sanyo, HItachi, Daido, Nippon, Thyssenkrupp, Otai, Hyundai, 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây